Přednáška pro CzechTrade – Právní abeceda pro podnikatele


V úterý 13. 6. jsme připravili pro členy organizace Czech Trade, webinář na téma „Právní abeceda pro podnikatele“. Tato interaktivní přednáška byla zaměřena na nejběžněji používané dokumenty v přeshraničním obchodu a jejich správným užívání. Máme velkou radost z počtu účastníků, kteří se přednášky účastnili, stejně jako jejich zájmu a zajímavých dotazů.

Během přednášky jsme se zaměřili na klíčové dokumenty, na které podnikatelé narazí v přeshraničním obchodu. Diskutovali jsme o smlouvách o mlčenlivosti, MoU, rámcových smlouvách či SLAčkách. Vysvětlili jsme, jak tyto dokumenty chápat, správně používat, jaké jsou základní náležitosti a jak se vyhnout častým chybám.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se webináře zúčastnili, za jejich aktivní přítomnost a zapojení. Všechny otázky a zkušenosti přinesly velkou hodnotu pro společnou diskuzi. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k povědomí o právních aspektech podnikání a pomoci s jejich rozvojem přeshraničního obchodu.

Doufáme, že naše spolupráce s Czech Trade bude pokračovat a že se opět setkáme při další příležitosti. Připravujeme další zajímavá témata a přednášky, které mohou pomoci všem členům rozšířit jejich znalosti a dovednosti. Sledujte naše aktualizace a těšíme se na další (byť virtuální) setkání!

Martin Bartoň

Jeden z Martinů - partner kanceláře martins'